Hopp til innhold
Hopp til lokal navigasjon
Hopp til global navigasjon
Hopp til kontakt info
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Lokal navigasjon

 

Anne Trine Kjørholt

Professor


Fakultet:

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Institutt/enhet:

Norsk senter for barneforskning
Presentasjon/presentation Curriculum vitae Formidling

Utdannet doktor polit. i pedagogikk ved NTNU i 2004 med doktorgradsavhandlingen "Childhood as a Social and Symbolic Space: Discourses on Children as Social Participants in Society”. Hovedfag i spesial pedagogikk ved AVH i 1988 med hovedfagsoppgaven: “Bare på lek: Sosiale roller og relasjoner i barns lek i barnehage”. Førskolelærer utdanning fra Lærerhøgskolen i Bergen i1975. Førsteamanuensis siden 1995 og daglig leder på Norsk senter for barneforskning siden 2003. Prosjektleder for følgende forskningsprosjekter: Rettighetsprosjekt (2005-2009); Det moderne barnet og det fleksible arbeidsmarkedet (leder sammen med Jens Qvortrup; 2003-2008); Barn, ungdom og lokal kunnskap i Etiopia og Zambia (2007-2011). Programansvarlig for både internasjonal master (MPhil) i Childhood Studies og PhD i tverrfaglig barneforskning.

Forskningsfelt:
- Diskurser om barndom
- Barns rettigheter og perspektiver
- Medborgerskap
- Barns kulturer
- Barnehage
- Barns velferd, tid og romGraduated with a doctoral degree in education at NTNU in 2003 with the thesis title “Childhood as a Social and Symbolic Space: Discourses on Children as Social Participants in Society”. Hovedfag (Masters) in special education from AVH in 1988 with the thesis title “Just for fun: Social roles and relations in children’s play in day-care”. Pre-school/day-care education from Teachers Training College in Bergen in 1975 . Associate Professor since 1995 and Director of Norwegian Centre for Child Research since 2003. Project leader for following research projects: Children as New Citizens and the Best Interest of the Child - Challenges for Modern Democracies (2005-2009); The modern child and the flexible labour market (together with Jens Qvortrup, 2003-2008); Children, young people and local knowledge in Ethiopia and Zambia (2007-2011). Academically responsible for both the international master’s programme (MPhil) in Childhood Studies and PhD in Interdisciplinary Child Research.

Research fields:
- Discourses on childhood
- Children’s rights and perspectives
- Citizenship
- Children’s cultures
- Early childhood education and care
- Children’s welfare, time and spaceRediger MinSide 


vCard

 

NTNU, 7491 Trondheim, tlf. 73 59 50 00. Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef NTNU