Hopp til innhold
Hopp til lokal navigasjon
Hopp til global navigasjon
Hopp til kontakt info
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Lokal navigasjon

 

Hans Petter Ulleberg

Instituttleder


Fakultet:

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Institutt/enhet:

Pedagogisk institutt


Administrative oppgaver og verv

Instituttleder ved Pedagogisk institutt

Leder av Nasjonalt fagråd for Utdanningsvitenskap (NFU)

Styremedlem i Den nasjonale forskerskolen for utdanningsvitenskap (NATED)

Styremedlem og nettverkskoordinator i Nordisk Forening for Pedagogisk forskning (NFPF/NERA)

 


Curriculum vitae Forskning Formidling

CURRICULUM VITAE

 

Navn:               Hans Petter Ulleberg

Grad:                Dr. polit

Stilling:             Førsteamanuensis

Arbeidssted:     Pedagogisk institutt, NTNU

Telefon:            73590286 (a)

 E-post:            Hans.Petter.Ulleberg@svt.ntnu.no

Forsknings-

felt:                  Barns og unges oppvekst og sosialisering med vekt på skolen generelt, og med spesiell vekt

                       på forholdet mellom pedagogikk, arkitektur og skolemiljø

Undervisning:    Bacheloremner i pedagogikk og mastergradsemner innen Utdanning og oppvekst.

 

Utdanning:

2006                 Dr. polit i pedagogikk

1995                                 Cand. polit med hovedfag i pedagogikk, Universitetet i Trondheim – AVH

1992                 Cand. mag. Universitetet i Trondheim – AVH

1991                                 Allmennlærerutdanning, Trondheim Lærerhøgskole

 

Yrkeserfaring:2009 - 2013       Instituttleder, Pedagogisk Institutt, NTNU

2007 -               Førsteamanuensis, Pedagogisk institutt, NTNU

2002-2006         Universitetslektor, Pedagogisk institutt, NTNU

1998-2002:        NFR-stipendiat i pedagogikk, Pedagogisk institutt NTNU. Prosjekt: ”Grunnskolens uteareal som pedagogisk ressurs”.

1996-1998         Universitetslektor, Pedagogisk institutt, NTNU

1995-1996         Rådgiver ved Byrådsavdeling for Barn og utdanning, Oslo Kommune.

1994-1995         Prosjektmedarbeider Norsk Voksenpedagogisk Forskningsinstitutt

1993-1995                 Vitenskapelig assistent, Pedagogisk institutt UNIT-AVH

1990-1992         Lærer ved Åsveien barneskole, Trondheim

 

Prosjektledelse:

 

Prosjektleder av prosjektet ”Grunnskolens uteareal som pedagogisk ressurs”. Prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd i perioden 1998-2002.

 

Nye prosjekter:

  • Evaluering av skoleanlegg i Trondheim kommune (i samarbeid med SINTEF Byggforsk og Inst. for Arkitektur, NTNU)
  • Internevaluering av skoleanlegg i Oslo kommune (sammen SINTEF Byggforsk og Inst. for Arkitektur, NTNU)
  • Postmoderne pedagogsk filosofi (kapittel i et bokprosjekt som er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Pedagogisk institutt, NTNU)
  • Skolefaneprosjektet (sammen med Volckmar og Mjaavatn, begge Ped. Inst. NTNU)

Leder av organisasjonskomiteen for NFPF/NERA's forskerkongress "Literacy as Worldmaking" i Trondheim 2009Rediger MinSide 


vCard

 

NTNU, 7491 Trondheim, tlf. 73 59 50 00. Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef NTNU